در شاخص داوجونز، در حال حاضر تقاضا به بازارهای سهام نیویورک بازگشته است و پس از حرکتی اصلاحی و شارپی

در شاخص داوجونز، در حال حاضر تقاضا به بازارهای سهام نیویورک بازگشته است و پس از حرکتی اصلاحی و شارپی ، عدد شاخص مماس بر ابر کومو به موج صعودی برگشته و احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی شاخص خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.