در جفت ارز پوند به دلار، قیمت با افزایش تقاضا برای پوند به سمت خط روند میان مدت نزولی بازگشته

در جفت ارز پوند به دلار، قیمت با افزایش تقاضا برای پوند به سمت خط روند میان مدت نزولی بازگشته و با ایجاد موج نزولی ناقص، احتمال پایان نزول و بازگشت به موج صعودی افزایش یافته است. در ادامه واکنش قیمت نسبت به خط روند نزولی با اهمیت است و در صورت عبور معتبر قیمت از این محدوده، احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی قیمت خواهد بود. مهمترین خبر امروز در بازار آمریکا مربوط به شاخص فروش خانه های نوساز خواهد بود. در بریتانیا نیز اخبار مرتبط با مذاکرات برگزیت می توانند بر روند قیمت تاثیرگذار باشند.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.