در شرایطی که انتظارات نرخ بهره ای آمریکا کاهش داشته و شاخص های اقتصادی اشتغال و تولید ناخالص داخلی این کشور

در شرایطی که انتظارات نرخ بهره ای آمریکا کاهش داشته و شاخص های اقتصادی اشتغال و تولید ناخالص داخلی این کشور، در اعلام اخیر، ضعیف تر از انتظارات بوده اند، بازدهی اوراق خزانه داری نیز کاهش داشته است. قیمت اوراق خزانه داری 10 ساله با تشکیل الگوی برگشتی سو شانه کف، و عبور از میانگین 34 روزه، در یک موج صعودی میان مدت قرار گرفته و احتمال صعود قیمت اوراق و کاهش بازدهی افزایش یافته است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.