روز گذشته شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا اعلام شد، که با کاهش نسبی نسبت به اعلام ماه قبل همراه بود، اما این کاهش شرایط بهتری را نسبت به پیش بینی ها نشان می داد. ضمن اینکه شاخص مهم مطالبه گران بیمه بیکاری

روز گذشته شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا اعلام شد، که با کاهش نسبی نسبت به اعلام ماه قبل همراه بود، اما این کاهش شرایط بهتری را نسبت به پیش بینی ها نشان می داد. ضمن اینکه شاخص مهم مطالبه گران بیمه بیکاری نیز بهتر از انتظار ها بود، که نشان دهنده تاثیر محدود افزایش نرخ بهره بر بیکاری و اشتغال بوده است. در بازار های سهام و مالی سطح ریسک پذیری تا حدودی بهبود داشته و شاخص داوجونز از محدوده ابر کوموی روزانه به بالا صعود کرده و احتمال صعود شاخص در کوتاه مدت و میان مدت، تقویت شده است. امروز شاخص مهم تورمی قیمت مصارف شخصی PCE اعلام می شود، که پیش بینی شده با کمی افزایش در حد 0.3 درصد در ماه گذشته باشد، که می تواند بر روند تقاضا برای دلار و بازار های مالی و سهام تاثیرگذار باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.