در بازار طلا، افزایش سطح ریسک پذیری در بازار های مالی و سهام، موجب کاهش کوتاه مدت تقاضا در بازار طلا و حرکات اصلاحی شده است. در میان مدت همچنان روند قیمت صعودی است

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، با افزایش سطح تقاضای صنعتی، قیمت در موج صعودی میان مدت در حرکت است و احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت ادامه روند صعودی خواهدبود. سطح مقاومت ماژور 90 دلاری برای هر بشکه، در برابر صعود قیمت قرار دارد.

در بازار طلا، افزایش سطح ریسک پذیری در بازار های مالی و سهام، موجب کاهش کوتاه مدت تقاضا در بازار طلا و حرکات اصلاحی شده است. در میان مدت همچنان روند قیمت صعودی است و احتمال اول در میان مدت ادامه صعود تا محدوده روانی 2000 دلاری، با پایان اصلاح خواهد بود. امروز شاخص مهم تورمی قیمت مصارف شخصی PCE اعلام می شود، که پیش بینی شده با کمی افزایش در حد 0.3 درصد در ماه گذشته باشد، که می تواند بر روند تقاضا برای دلار و بازار های مالی و سهام تاثیرگذار باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.