نگرانی ها از شیوع کرونا در چین و همچنین اثرات سویه جدید ویروس کووید، افزایش یافته و سطح ریسک پذیری را در بازار های مالی کاهش داده است. شاخص های سهام آمریکا از جمله داوجونز

نگرانی ها از شیوع کرونا در چین و همچنین اثرات سویه جدید ویروس کووید، افزایش یافته و سطح ریسک پذیری را در بازار های مالی کاهش داده است. شاخص های سهام آمریکا از جمله داوجونز و S&P500 نیز در ادامه روند نزولی، سطوح حمایتی مهمی را شکسته اند و احتمال نزول میان مدت شاخص افزایش یافته است. از نظر تکنیکالی، شاخص S&P500 سطح حمایتی 4420 واحدی را شکسته و الگوی سر و شانه مرکب سقف تشکیل داده است، که احتمال نزول میان مدت را تقویت می کند. شاخص داوجونز نیز در آستانه عبور معتبر از حمایت 34300 واحدی قرار دارد و در این صورت، احتمال نزول شاخص داوجونز نیز افزایش خواهد یافت.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.