در برابری یورو به دلار، قیمت در ادامه روند نزولی به کف تاریخی دو ساله در محدوده 1.0806 رسیده و واکنش به این محدوده برای تعیین روند میان مدت قیمت تعیین کننده خواهد بود. احتمال واکنش اصلاحی د

در برابری یورو به دلار، قیمت در ادامه روند نزولی به کف تاریخی دو ساله در محدوده 1.0806 رسیده و واکنش به این محدوده برای تعیین روند میان مدت قیمت تعیین کننده خواهد بود. احتمال واکنش اصلاحی در کوتاه مدت وجود دارد، اما در میان مدت، احتمال اول همچنان ادامه روند نزولی است، که در صورتی که سطح 1.0806 با اعتبار شکسته شود، این احتمال تقویت خواهد شد. ضمن اینکه اخبار امروز از شاخص ماهانه تورمی قیمت تولید کننده آمریکا می تواند بر این روند تاثیرگذار باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.