کاهش قیمت نفت خام و افزایش انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا، موجب شده که سطح تقاضای دلار در برابر دلار کانادا افزایش یابد و قیمت

کاهش قیمت نفت خام و افزایش انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا، موجب شده که سطح تقاضای دلار در برابر دلار کانادا افزایش یابد و قیمت با برگشت معتبر از محدوده میانگین 200 روزه، در موج صعودی میان مدت در نوسان است. در حال حاضر قیمت به محدوده میانگین 34 روزه نزدیک می شود و با توجه به صعود شارپی اخیر، احتمال اصلاح کوتاه مدت وجود دارد. در ادامه واکنش قیمت نسبت به مقاومت ماژور 1.3554 تعیین کننده است و در صورتی که این محدوده مهم مقاومتی با اعتبار به بالا شکسته شود، تغییر روند میان مدت قیمت به صعودی تایید خواهد شد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.