در بازار طلا، قیمت نتواسته محدوده پایین الگو را در قیمت 1980 دلاری به پایین بشکند و در این محدوده حمایتی رنج شده است

در بازار طلا، قیمت نتواسته محدوده پایین الگو را در قیمت 1980 دلاری به پایین بشکند و در این محدوده حمایتی رنج شده است. در کوتاه مدت و میان مدت قیمت روند مشخصی را دنبال نمی کند و احتمال اصلاح صعودی تا محدوده 2000 دلاری وجود دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.