در بازار طلا، قیمت پس از اصلاح قیمتی و زمانی کوتاه مدت، به موج نزولی بازگشته است و احتمال اول در میان مدت ادامه روند نزولی خواهد بود. در کوتاه مدت و

در بازار طلا، قیمت پس از اصلاح قیمتی و زمانی کوتاه مدت، به موج نزولی بازگشته است و احتمال اول در میان مدت ادامه روند نزولی خواهد بود. در کوتاه مدت و میان مدت، واکنش قیمت نسبت به حمایت 1700 دلاری و حمایت ماژور 1683 دلاری، تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.