در بازار طلا، پس از آنکه قیمت یک سقف جدید تاریخی برای طلا در سطح 2090 دلاری ایجاد کرد، در حال حاضر و در واکنش به این محدوده مهم مقاومتی، در شرایط اصلاح قیمتی

در بازار طلا، پس از آنکه قیمت یک سقف جدید تاریخی برای طلا در سطح 2090 دلاری ایجاد کرد، در حال حاضر و در واکنش به این محدوده مهم مقاومتی، در شرایط اصلاح قیمتی در حرکت است و احتمال اصلاح کوتاه مدت قیمت وجود دارد. سطح حمایتی 2000 دلاری در برابر اصلاح قرار دارد. از نظر فاندامنتالی، اخبار امروز از شاخص های اشتغال NFP و بیکاری در آمریکا، می تواند بر روند قیمت طلا نیز تاثیرگذار باشد. هر چند فعالین پیش بینی می کنند که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو متوقف شده و در نشست بعدی افزایش ایجاد نخواهد شد، اما باید توجه شود که همچنان شاخص های بازار کار می توانند در تعیین سیاست های پولی آینده تاثیر بسیار زیادی داشته باشد و در صورتی که بازار کار قوی باشد، ممکن است اجرای سیاست های انبساطی بتعویق انداخته شود و این موضوع می تواند موجب افزایش تقاضا برای دلار و کاهش در بازار های طلا و سهام شود.

در سناریوی دیگر، در صورتی که سطوح اشتغال کمتر از انتظار ها باشد، احتمال تسریع در سیاست های انبساطی و حتی کاهش نرخ بهره در نشست های آتی فدرال رزرو، افزایش خواهد یافت و این موضوع می تواند موجب کاهش تقاضا برای دلار و افزایش تقاضا در بازار های طلا شود. در مورد بازار سهام شرایط می تواند متفاوت باشد و در صورتی که کاهش سطح اشتغال نشانه ای از رکود اقتصادی تلقی شود، می تواند ریسک پذیری را در بازار های سهام کاهش داده و موجب حرکات اصلاحی در قیمت های سهام و در نتیجه شاخص های سهام آمریکا شود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.