در بازار نفت وشاخص نفت برنت، افزایش ذخایر نفت خام در آمریکا و کاهش تقاضای صنعتی در چین موجب کاهش قیمت نفت شده

در بازار نفت وشاخص نفت برنت، افزایش ذخایر نفت خام در آمریکا و کاهش تقاضای صنعتی در چین موجب کاهش قیمت نفت شده است. قیمت پس از اصلاح شارپی تا محدوده 77 دلار برای هر بشکه افزایش داشت، که در ادامه نتوانست از این محدوده ماژور مقاومتی و ابر کوموی روزانه عبور کند و به موج نزولی بازگشته و احتمال نزول کوتاه مدت و میان مدت قیمت تقویت شده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.