در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه روند نزولی با یک حرکت پر زاویه و شارپی به سمت محدوده های حمایتی 72 و 70 دلاری در حرکت است

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه روند نزولی با یک حرکت پر زاویه و شارپی به سمت محدوده های حمایتی 72 و 70 دلاری در حرکت است و در میان مدت احتمال اول همچنان احتمال اول ادامه روند نزولی خواهد بود. در کوتاه مدت با توجه به شارپی بودن حرکت نزولی، احتمال اصلاح زمانی و قیمتی وجود دارد. امروز شاخص هفتگی تغییرات موجودی ذخایر نفت خام آمریکا اعلام می شود، که می تواند بر روند کوتاه مدت قیمت تاثیرگذار باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.