در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه روند شارپی نزولی، تا نزدیکی محدوده مهم حمایتی 70 دلار برای هر بشکه کاهش داشته است

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه روند شارپی نزولی، تا نزدیکی محدوده مهم حمایتی 70 دلار برای هر بشکه کاهش داشته است و با توجه به نگرانی ها از رکود صنعتی و اقتصادی، تمایل قیمت به ادامه روند نزولی میان مدت تقویت شده است. در حال حاضر و در کوتاه مدت قیمت در شرایط اصلاح قیمتی در حرکت است، اما در میان مدت همچنان احتمال اول برگشت قیمت به موج نزولی با پایان اصلاح خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.