در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت نسبت به محدوده پایینی چنگال اندرو صعودی و حمایت 80 دلاری واکنش برگشتی داشته است و احتمال اصلاح قیمت در کوتاه مدت تقویت شده است

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت نسبت به محدوده پایینی چنگال اندرو صعودی و حمایت 80 دلاری واکنش برگشتی داشته است و احتمال اصلاح قیمت در کوتاه مدت تقویت شده است. در میان مدت، قیمت روند مشخصی را دنبال نمی کند.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.