در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت پس از گپ صعود قیمت در ابتدای هفته، همچنان در موج اصلاح قیمتی در نوسان است

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت پس از گپ صعود قیمت در ابتدای هفته، همچنان در موج اصلاح قیمتی در نوسان است، و بدلیل حفظ تقاضای بالای نفت، قیمت اصلاح نزولی نداشته است و در شرایط رنج و اصلاح زمانی قرار گرفته است. کاهش موجودی ذخایر نفت خام آمریکا نیز از این شرایط حمایت کرده است. در میان مدت همچنان احتمال اول ادامه روند صعودی با پایان اصلاح زمانی و قیمتی خواهد بود.محدوده های مقاومتی 87 و 89 دلاری در برابر صعود قیمت قرار دارند.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.