در برابری دلار به ین، روز گذشته دولت ژاپن برای اولین بار از سال 1998 بطور مشخص و اعلام شده در بازار ارز مداخله کرد، تا از کاهش بیشتر ارزش ین حمایت کند

در برابری دلار به ین، روز گذشته دولت ژاپن برای اولین بار از سال 1998 بطور مشخص و اعلام شده در بازار ارز مداخله کرد، تا از کاهش بیشتر ارزش ین حمایت کند. هر چند بانک مرکزی ژاپن همچنان برنامه ها و سیاست های پولی انبساطی را دنبال می کند و این دخالت در صورتی که دامنه دار نباشد، به احتمال فراوان نمی تواند در برابر واگرایی زیاد سیاست های پولی بانک مرکزی ژاپن و دیگر بانک های مرکزی، راه حل پایداری باشد. احتمال برگشت قیمت به موج صعودی، در صورت عدم مداخله دوباره دولت در بازار وجود دارد. احتمال حرکات نوسانی پر دامنه در دو جهت وجود دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.