در برابری دلار به ین، قیمت پس از اصلاح میان مدت صعودی، با تشکیل الگوی میان مدت سر و شانه سقف

در برابری دلار به ین، قیمت پس از اصلاح میان مدت صعودی، با تشکیل الگوی میان مدت سر و شانه سقف، به موج نزولی بازگشته و احتمال نزول قیمت در میان مدت تقویت شده است. از نظر تکنیکالی، قیمت ابر کوموی روزانه را به پایین شکسته و این موضوع احتمال نزول میان مدت قیمت را افزایش داده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.