در برابری دلار به ین، قیمت پس از عبور از مقاومت ماژور 137.9 و پولبک کوتاه مدت به این محدوده، به موج صعودی بازگشته

در برابری دلار به ین، قیمت پس از عبور از مقاومت ماژور 137.9 و پولبک کوتاه مدت به این محدوده، به موج صعودی بازگشته و به سقف شش ماهه قیمت در محدوده 139.9 نزدیک شده است. در ادامه واکنش به این محدوده تعیین کننده است و با توجه به شارپی بودن موج صعودی اخیر، احتمال اصلاح کوتاه مدت در این محدوده وجود دارد. اما با توجه به واگرایی بین سیاست های پولی بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو آمریکا، احتمال اول در میان مدت، همچنان ادامه روند صعودی با پایان اصلاح کوتاه مدت خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.