در برابری دلار به ین، پس از آنکه قیمت خط روند میان مدت نزولی را با اعتبار به بالا شکست، با تشکیل الگوی برگشتی 123، و عبور از مقاومت ماژور 132.9 و همچنین میانگین

در برابری دلار به ین، پس از آنکه قیمت خط روند میان مدت نزولی را با اعتبار به بالا شکست، با تشکیل الگوی برگشتی 123، و عبور از مقاومت ماژور 132.9 و همچنین میانگین های 34 و 55 روزه، تغییر روند میان مدت به صعودی را تایید کرده است و احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی خواهد بود. سطح مقاومتی 134.72 در برابر صعود قیمت قرار دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.