در برابری دلار به ین، کاهش انتظارات نرخ بهره ای آمریکا و افزایش سطح ریسک گریزی در بازار های مالی و سهام، تقاضا برای بازار جایگزین ین را افزایش داده است

در برابری دلار به ین، کاهش انتظارات نرخ بهره ای آمریکا و افزایش سطح ریسک گریزی در بازار های مالی و سهام، تقاضا برای بازار جایگزین ین را افزایش داده است و احتمال نزول میان مدت قیمت تقویت شده است. از نظر تکنیکالی، قیمت محدوده مهم ابر کوموی ورزانه را به پایین شکسته و احتمال نزول را در میان مدت تقویت کرده است. در کوتاه مدت احتمال پولبک و اصلاح زمانی نسبت به ابر کوموی روزانه وجود دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.