در برابری دلار کانادا به دلار آمریکا، قیمت همچنان در میان مدت در شرایط اصلاح زمانی و رنج در حرکت است و در بالای سطح حمایت ماژور و تاریخی شش ساله اخیر در قیمت 1.2 در نوسان است

در برابری دلار کانادا به دلار آمریکا، قیمت همچنان در میان مدت در شرایط اصلاح زمانی و رنج در حرکت است و در بالای سطح حمایت ماژور و تاریخی شش ساله اخیر در قیمت 1.2 در نوسان است. در کوتاه مدت اما با وجود افزایش قیمت نفت خام، قیمت در یک موج کم زاویه صعودی در نوسان است، اما روند مشخصی شکل نگرفته است. امروز اما بانک مرکزی کانادا نشست دارد، که خروجی این نشست درباره سیاست های انبساطی کنونی می تواند روند میان مدت قیمت را تحت تاثیر قرار دهد. احتمال تغییر در نرخ بهره کانادا کم است، اما کاهش حجم خرید اوراق خزانه داری و یا کاهش تسهیل پولی می تواند موجب افزایش تقاضا برای دلار کانادا شود. البته اعلام شده که امروز کنفرانس خبری پس از نشست برگزار نخواهد شد، که این موضوع ممکن است اثرات کوتاه مدت تصمیمات نشست را کاهش دهد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.