در برابری یورو به دلار، قیمت پس از پولبک به محدوده روانی و با اهمیت 1.1، به موج صعودی بازگشته و احتمال صعود قیمت در میان مدت

در برابری یورو به دلار، قیمت پس از پولبک به محدوده روانی و با اهمیت 1.1، به موج صعودی بازگشته و احتمال صعود قیمت در میان مدت تقویت شده است. در ادامه واکنش قیمت نسبت به محدوده مقاومتی 1.1076 که بالاترین سطح برابری یورو به دلار در بیش از یکسال اخیر است، تعیین کننده خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.