در شرایطی که نتایج انتخابات سراسری آمریکا همچنان بطور کامل روشن نشده است، نگاه فعالین بازار و معامله گران بیشتر به سمت اعلام شاخص های تورمی معطوف شده

در شرایطی که نتایج انتخابات سراسری آمریکا همچنان بطور کامل روشن نشده است، نگاه فعالین بازار و معامله گران بیشتر به سمت اعلام شاخص های تورمی معطوف شده و در صورتی که شاخص تورمی قیمت مصرف کننده بیشتر از انتظارات باشد، می تواند موجب کاهش تقاضا در بازار های مالی و سهام شود و احتمال نزول بیشتر در شاخص های سهام آمریکا تقویت خواهد شد. و در سناریوی دیگر در صورتی که رشد تورم کاهش یافته باشد، احتمال افزایش تقاضا در بازار سهام تقویت خواهد شد. از نظر تکنیکالی، شاخص داوجونز در ادامه موج اصلاحی و نزولی کوتاه مدت، به محدوده خط روند میان مدت صعودی رسیده و واکنش به این محدوده تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.