سطح انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا کاهش داشته و نرخ بهره فعلی در محدوده 5 درصدی بعنوان سقف در نظر گرفته می شود، و احتمال دو تا سه بار کاهش نرخ بهره در تابستان و پاییز سال جاری وجود دارد

سطح انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا کاهش داشته و نرخ بهره فعلی در محدوده 5 درصدی بعنوان سقف در نظر گرفته می شود، و احتمال دو تا سه بار کاهش نرخ بهره در تابستان و پاییز سال جاری وجود دارد. سطح ریسک پذیری در بازار های مالی افزایش داشته و شاخص داوجونز از میانگین 34 روزه فراتر رفته و به محدوده مهم میانگین های 55 و 200 روزانه رسیده که واکنش به این محدوده تعیین کننده است. در کوتاه مدت و میان مدت احتمال صعود شاخص داوجونز تقویت شده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.