حران اقتصادی در برخی شرکت های بزرگ چینی ادامه دارد و این موضوع سطح تقاضا و ریسک پذیری را در بازار های سهام آمریکا نیز کاهش داده است

بحران اقتصادی در برخی شرکت های بزرگ چینی ادامه دارد و این موضوع سطح تقاضا و ریسک پذیری را در بازار های سهام آمریکا نیز کاهش داده است. ضمن اینکه امروز متن مذاکرات نشست پیشین فدرال رزرو نیز منتشر می شود، که می تواند بر سطح تقاضا در بازار های مالی و سهام تاثیرگذار باشد. در صورتی که تمایلات انقباضی همچنان ادامه دار ارزیابی شود، این موضوع می تواند سطح تقاضا برای بازار سهام را کاهش دهد.

شاخص داوجونز در ادامه موج اصلاحی به محدوده میانگین 34 روزه رسیده و نسبت به آن واکنش برگشتی کوتاه مدت داشته است. با توجه به اینکه شاخص حمایت مهم 35000 واحدی را به پایین شکسته، احتمال ادامه موج نزولی در میان مدت تقویت شده است، اما واکنش به میانگین 34 روزه تعیین کننده است.

شاخص نزدک نیز در محدوده پایینی کانال نزولی میان مدت در نوسان است و از نظر تکنیکالی، به محدوده PRZ حاصل از میانگین 55 روزه و ابر کوموی روزانه رسیده و واکنش به این محدوده، تعیین کننده است. تمایل به نزول میان مدت در شاخص نزدک نیز تقویت شده است. شاخص S&P500 نیز سطح حمایتی تغییر قطب یافته 4466 و میانگین 34 روزه را با اعتبار شکسته و احتمال نزول میان مدت، افزایش یافته است. میانگین 55 روزه و ابر کوموی روزانه در برابر نزول شاخص قرار دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.