با توجه به اینکه گمانه زنی هایی درباره افزایش انتظارات تورمی در آمریکا وجود دارد، فعالین در انتظار اعلام شاخص تورمی قیمت مصرف کننده در روز پنجشنبه این هفته هستند

با توجه به اینکه گمانه زنی هایی درباره افزایش انتظارات تورمی در آمریکا وجود دارد، فعالین در انتظار اعلام شاخص تورمی قیمت مصرف کننده در روز پنجشنبه این هفته هستند و این احتمال مطرح شده است که در صورتی که انتظارات تورمی پایدار در آمریکا افزایش یابد، احتمال کاهش سیاست های انبساطی فدرال رزرو بوسیله کاهش حجم خرید اوراق خزانه داری و یا افزایش نرخ بهره وجود دارد. این گمانه زنی ها موجب کاهش نسبی تقاضا رد بازارهای سهام شده و شاخص داوجونز در شرایط اصلاح کوتاه مدت در حرکت است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر نیز وجود دارد، اما در میان مدت واکنش شاخص به محدوده های حمایتی میانگین و ابر کومو در تایم فریم چهارساعته با اهمیت است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.