انتشار گزارش کتاب بژ فدرال رزرو آمریکا، سطح انتظارات نرخ بهره ای را افزایش داده است و در بازار های مالی و سهام سطح ریسک پذیری در کوتاه مدت

انتشار گزارش کتاب بژ فدرال رزرو آمریکا، سطح انتظارات نرخ بهره ای را افزایش داده است و در بازار های مالی و سهام سطح ریسک پذیری در کوتاه مدت کاهش داشته و شاخص های سهام از جمله نزدک و S&P500 در شرایط اصلاح کوتاه مدت در نوسان هستند. همچنان احتمال ادامه اصلاح قیمتی در کوتاه مدت وجود دارد. در شاخص نزدک، محدوده حمایتی 12830 واحدی در برابر نزول و اصلاح بیشتر قرار دارد و با میانگین 34 روزه تشکیل محدوده PRZ داده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.