در برابری پوند به دلار، با افزایش تقاضا برای دلار، قیمت در شرایط اصلاح نزولی در حرکت است و کاهش شاخص خرده فروشی و سنجش بخش تولید

در برابری پوند به دلار، با افزایش تقاضا برای دلار، قیمت در شرایط اصلاح نزولی در حرکت است و کاهش شاخص خرده فروشی و سنجش بخش تولید بریتانیا نیز از این موج اصلاحی نزولی حمایت کرده است و در کوتاه مدت احتمال نزول تقویت شده است. در میان مدت اما واکنش قیمت نسبت به محدوده حمایتی 1.2350، با اهمیت خواهد بود. روند میان مدت قیمت همچنان به نزولی تغییر نیافته است و در شرایط اصلاح زمانی و قیمتی کم زاویه در نوسان است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.